Codzienna celebra

Kaplica Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Walencji

Moderator: Duchowieństwo

Kardynał
Awatar użytkownika
Enrique Sánchez Oviedo
Kardynał
Posty: 534
Rejestracja: 22 lut 2021, 12:58

Odznaczenia

Re: Codzienna celebra

Post autor: Enrique Sánchez Oviedo »

Dziękuję. :)
/-/ Abp Enrique kardynał Sánchez Oviedo, OSI
Prymas Królestwa Skarlandu
Arcybiskup Walencji
Prefekt Kongregacji ds. Kościoła i Duchowieństwa
Alkad Miasta Oviedo
Obrazek
Kapłan
Awatar użytkownika
Stefano Agostini
Kapłan
Posty: 63
Rejestracja: 27 wrz 2021, 18:03

Re: Codzienna celebra

Post autor: Stefano Agostini »

Dnia dzisiejszego odprawiona została celebra przez infułata Stefano Agostiniego. W kaplicy zgromadziła się duża liczba wiernych. Kapłan odczytał ewangelię, a po niej wygłosił kazanie.
Ewangelia (Mk 1, 14-20)
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię».

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Z pozdrowieniami,
(+) x. inf. Stefano Agostini

Obrazek
Kapłan
Awatar użytkownika
Stefano Agostini
Kapłan
Posty: 63
Rejestracja: 27 wrz 2021, 18:03

Re: Codzienna celebra

Post autor: Stefano Agostini »

Dzisiaj odprawiona została celebra przez infułata Stefano Agostiniego. W kaplicy zgromadziła się duża liczba wiernych. Kapłan odczytał ewangelię, a po niej wygłosił kazanie.
Ewangelia (Mk 2, 23-28)
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: «Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?»

On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».

I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu».

Z pozdrowieniami,
(+) x. inf. Stefano Agostini

Obrazek
Kapłan
Awatar użytkownika
Stefano Agostini
Kapłan
Posty: 63
Rejestracja: 27 wrz 2021, 18:03

Re: Codzienna celebra

Post autor: Stefano Agostini »

Dzisiaj we wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa, została odprawiona celebra przez infułata Stefano Agostiniego. W kaplicy zgromadziła się duża liczba wiernych. Kapłan ubrany był dziś w odświętny biały ornat, w którym odczytał ewangelię, a po niej wygłosił kazanie.
Ewangelia (J 15, 9-17)
Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Z pozdrowieniami,
(+) x. inf. Stefano Agostini

Obrazek
Kardynał
Awatar użytkownika
Enrique Sánchez Oviedo
Kardynał
Posty: 534
Rejestracja: 22 lut 2021, 12:58

Odznaczenia

Re: Codzienna celebra

Post autor: Enrique Sánchez Oviedo »

Dzień Powszedni
II Tydzień Zwykły


19 stycznia Roku Pańskiego 2022 r. w Kaplicy Świętej Marii w Walencji odprawiona została wieczorna celebra dla mieszkańców Skarlandu. W procesji do głównego ołtarza podążał Arcybiskup Enrique Sánchez Oviedo, ubrany w zielony ornat. Organy zaczęły grać. Duchowny rozpoczął sprawowanie liturgii, a chór śpiewał pieśń na wejście; kiedy skończył zaczęła się celebra.
Gdy nie czynisz dobra, wydarza się zło
Każdy z nas jest na swój sposób bogaty w dobro. Jeśli nie dajemy innym tego dobra wtedy, gdy oni go potrzebują, wówczas pojawia się brak dobra, czyli zło.
Po takim krótkim wstępie zaczerpniętym z aklamacji zaczęła się właściwa celebra. Modlitwa, akt pokuty, pierwsze czytanie, psalm responsoryjny i drugie czytanie, po których nastąpiła aklamacja i odczytanie ewangelii przez prezbitera:
"Ewangelia (Mk 3, 1-6)
W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.

On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: «Stań tu na środku». A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę». Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa.

A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić."
Wszyscy wysłuchali słów zapisanych na dzisiejszy dzień. Po wysłuchaniu Ewangelii według św. Marka, kapłan kontynuował sprawowanie liturgii. Wygłosił również krótkie kazanie:
Obrazek Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!
"Gdy nie czynisz dobra, wydarza się zło

Pytaniem: "Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego?” Jezus daje nam wyraźnie do zrozumienia, że zaniechanie czynienia dobra jest złem. Zresztą zło z natury swojej nie jest jakimś bytem, ale nie-bytem, czyli brakiem – brakiem dobra. Może więc nie powinniśmy zastanawiać się, czy uczyniliśmy jakieś zło, ale raczej czy nie zabrakło dobra w naszych myślach, słowach i czynach. Każdy z nas jest na swój sposób bogaty w dobro. Jeśli nie dajemy innym tego dobra wtedy, gdy oni go potrzebują, wówczas pojawia się brak dobra, czyli zło.

Owo dawanie dobra bez wyrachowania jest istotą życia w Niebie. A Niebo to wieczny szabat. Nic więc dziwnego, że Jezus tak chętnie w szabat uzdrawiał." Amen.
Celebrans zakończył mówić. Trwała jeszcze przez chwile cisza, po której kontynuował sprawowanie celebracji.
Na zakończenie Celebry zabrzmiała pieśń na wyjście. Po jej odśpiewaniu ludzie zaczęli opuszczać kaplicę. W budynku pozostało parę osób na własną modlitwę, przed tabernakulum i ołtarzem.
/-/ Abp Enrique kardynał Sánchez Oviedo, OSI
Prymas Królestwa Skarlandu
Arcybiskup Walencji
Prefekt Kongregacji ds. Kościoła i Duchowieństwa
Alkad Miasta Oviedo
Obrazek
Kapłan
Awatar użytkownika
Stefano Agostini
Kapłan
Posty: 63
Rejestracja: 27 wrz 2021, 18:03

Re: Codzienna celebra

Post autor: Stefano Agostini »

Amen.
W końcu jakaś celebra. (Prócz mojej oczywiście :D ;) )
Z pozdrowieniami,
(+) x. inf. Stefano Agostini

Obrazek
Kapłan
Awatar użytkownika
Stefano Agostini
Kapłan
Posty: 63
Rejestracja: 27 wrz 2021, 18:03

Re: Codzienna celebra

Post autor: Stefano Agostini »

W dzień powszedni, drugiego tygodnia zwykłego została odprawiona celebra przez infułata Stefano Agostiniego. W kaplicy zgromadziła się duża liczba wiernych. Kapłan ubrany był dziś w ładny, zwykły zielony ornat, w którym odczytał ewangelię, a po niej wygłosił kazanie.
Ewangelia (Mk 3, 7-12)
Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli.

Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: «Ty jesteś Syn Boży». Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.

Z pozdrowieniami,
(+) x. inf. Stefano Agostini

Obrazek
Kapłan
Awatar użytkownika
Stefano Agostini
Kapłan
Posty: 63
Rejestracja: 27 wrz 2021, 18:03

Re: Codzienna celebra

Post autor: Stefano Agostini »

21 stycznia, w drugi tydzień zwykły obchodzone jest w kościele Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. Z tej okazji została odprawiona celebra przez infułata Stefano Agostiniego wraz z koncelebransami. W kaplicy zebrała się spora liczba wiernych. Kapłan ubrany był dziś w piękny, czerwony ornat, w którym odczytał ewangelię, a po niej wygłosił kazanie.
Ewangelia (Mk 3, 13-19)
Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy.

Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Z pozdrowieniami,
(+) x. inf. Stefano Agostini

Obrazek
Osoba spokrewniona z Rodziną Królewską
Awatar użytkownika
Ludwik Potocki Catalan
Osoba spokrewniona z Rodziną Królewską
Posty: 352
Rejestracja: 12 wrz 2020, 20:29
Lokalizacja: Walencja

Odznaczenia

Re: Codzienna celebra

Post autor: Ludwik Potocki Catalan »

Ameno.. Ameno.. :)
Ludwik Potocki Catalan
Obrazek
Kardynał
Awatar użytkownika
Enrique Sánchez Oviedo
Kardynał
Posty: 534
Rejestracja: 22 lut 2021, 12:58

Odznaczenia

Re: Codzienna celebra

Post autor: Enrique Sánchez Oviedo »

Amén. Salud.
/-/ Abp Enrique kardynał Sánchez Oviedo, OSI
Prymas Królestwa Skarlandu
Arcybiskup Walencji
Prefekt Kongregacji ds. Kościoła i Duchowieństwa
Alkad Miasta Oviedo
Obrazek
ODPOWIEDZ

Wróć do „Capilla de Santa Maria de Valencia”