[J.AKRYCKI] Organizacja języka

Awatar użytkownika
Adelaide von Hohenburg Stempel
Posty: 318
Rejestracja: 19 mar 2021, 16:18
Lokalizacja: Acri

Medale Pamiatkowe

[J.AKRYCKI] Organizacja języka

Post autor: Adelaide von Hohenburg »

la linguola accritiola
accritiol (pl. język akrycki)


Obszar: Vaarland/Wirtuazja
Liczba mówiących: około ~430 tysięcy
Pismo/alfabet: łacińskie (alfabet akrycki)
Podstawy słowotwórcze: Włoski

Klasyfikacja genetyczna
Języki romańskie
• Języki italijskie
• Języki iberoitalijskie
• Język akrycki

Język akrycki (acc. la linguola accritiol) - język należący do grupy języków romańskich, który wyobrębnił się z podgrupy języków italijskich po migracji plemion na tereny Półwyspu skarlandzkiego. Spowodowało to utworzenie oddzielenej grupy - języków iberoitalijskich, z których z biegem lat wyodrębnił się Język akrycki. Alfabet języka akryckiego zapisuje się za pomocą dwudziestu pięciu alfabetu łacińskiego.

Alfabet: (25)
A a, B b, C c, D d, E e, F f, G g, H h, I i , J j , K k , L l , M m , N n , O o , P p , Q q, R r , S s , T t , U u , V v, W w , Y y, Z z

(W tym wątku pojawią się dalsze informacje na temat organizacji języka.)
Awatar użytkownika
Adelaide von Hohenburg Stempel
Posty: 318
Rejestracja: 19 mar 2021, 16:18
Lokalizacja: Acri

Medale Pamiatkowe

Re: [J.AKRYCKI] Organizacja języka

Post autor: Adelaide von Hohenburg »

Gramatyka:
Język akrycki posiada trzy rodzaje męski, żeński i nijaki oraz dwie liczby - mnogą i pojedynczą. Łatwo rozpoznać rodzaj oraz liczbę rzeczowników i przymiotników, gdyż większość z nich posiada regularne końcówki.

• Rzeczowniki rodzaju męskiego w liczbie pojedyńczej kończą się na -o, w liczbie mnogiej na -i.
• Rzeczowniki rodzaju żeńskiego kończą się w liczbie pojedynczej i mnogiej odpowiednio na -a, -e
• Rzeczowniki rodzaju nijakiego w liczbie pojedynczej posiadają końcówkę -o, mnogiej -i.

Rzeczowniki w akryckim poprzedzone są rodzajnikami. Wyróżnione pozostały ich trzy rodzaje.:

Rodzajniki:
Męski - il
Żeński - la
Nijaki -lo

Zaimki dla podmiotu:
Ja - Jo
Ty - Tu
On, ona, pan - El, Ella, Ello
My - (m) Noistras, (ż) Noistres
Wy - (m) Voistras, (ż) Voistres
Oni, one, państwo - Ellos, Ellas, Elli

Zaimki dla dopełnienia:
Mi, mnie - Mio
Tobie, ciebie -Tuo
Jemu - Ellio
Jej - Ellia
Temu - Ellio
Nam - Noio
Wam - Voio
Im - Ellios

Zaimki dzierżawcze dla liczby pojedynczej:
Mój, moja, moje:
Męski - il mio
Żeński - la mia
Nijaki - lo mio

Twój, twoja, twoje:
Męski - il tuo
Żeński - la tua
Nijaki - lo tuo

Jego, jej, jego (nijaki):
Męski - il suo
Żeński - la sua
Nijaki - lo suo

Dla liczby mnogiej:
Nasz, nasza, nasze:
Męski - il nostro
Żeński - la nostra
Nijaki - lo nostro

Wasz, wasza, wasze:
Męski - il vostro
Żeński - la vostra
Nijaki - lo vostro

Ich (męski, żeński, nijaki):
Męski -il loro
Żeński - la lora
Nijaki - lo loro
/-/JO Hrabina Adelaide von Hohenburg Wiceprzewodnicząca Generalitatu Królestwa Skarlandu od 12.06.2021 do 21.12.2021
Sekretarz Spraw Wewnętrznych Królestwa Skarlandu od 13.06.2021 do 21.12.2021
Sekretarz Dziedzictwa Narodowego Królestwa Skarlandu od 21.05.2024
ObrazekObrazekObrazek
Awatar użytkownika
Adelaide von Hohenburg Stempel
Posty: 318
Rejestracja: 19 mar 2021, 16:18
Lokalizacja: Acri

Medale Pamiatkowe

Re: [J.AKRYCKI] Organizacja języka

Post autor: Adelaide von Hohenburg »

Konstrukcja zdań:

Proste zdania twierdzące:
Podmiot + czasownik + dopełnienie
Zdania pytające:
Czy + czasownik + podmiot + ?
Zdania przeczące:
Podmiot + nie + czasownik + dopełnienie:
Zdania złożone:
Zdanie podrzędne + spójnik + zdanie główne
Zdanie główne + spójnik + zdanie podrzędne
Zdania warunkowe:
Jeżeli + zdanie, to + reszta zdania
Zdanie + wówczas + reszta zdania
/-/JO Hrabina Adelaide von Hohenburg Wiceprzewodnicząca Generalitatu Królestwa Skarlandu od 12.06.2021 do 21.12.2021
Sekretarz Spraw Wewnętrznych Królestwa Skarlandu od 13.06.2021 do 21.12.2021
Sekretarz Dziedzictwa Narodowego Królestwa Skarlandu od 21.05.2024
ObrazekObrazekObrazek
Awatar użytkownika
Adelaide von Hohenburg Stempel
Posty: 318
Rejestracja: 19 mar 2021, 16:18
Lokalizacja: Acri

Medale Pamiatkowe

Re: [J.AKRYCKI] Organizacja języka

Post autor: Adelaide von Hohenburg »

Cyfry i liczby

Cyfry:
0 Ciro
1-Una
2-Doe
3-Triez
4-Cuatro
5-Quinco
6-Seste
7-Sietti
8-Ochio
9-Nonni

Liczby do 20:
10-Dece
11-Unche
12-Doeche
13-Trieche
14-Cuatrieche
15-Quindchieche
16-Sescheche
17-Siettche
18-Ochieche
19-Nonchieche
20-Vienta

Dziesiątki:
30-Trienta
40-Cuatra
50-Quinta
60-Seste
70-Siette
80-Ochtte
90-Nonnte

W celu stworzenia liczb 21-99 wystarczy użyć dziesiątki oraz cyfry od 1 do 9.
21-Vienntauna
31-Trientauna
41-Cuatrauna
51-Quintauna
61-Sesteuna
71-Sietteuna
81-Ochtteuna
91-Nonnteuna

Setki:
Tworzymy dodając liczbę jedności + sento
100-Sento
200-Doesento
300-Triezsento
400-Quatrósento
500-Quincosento
600-Sestesento
700-Siettisento
800-Ochiosento
900-Nonnisento

101-Sento una
110-Sento dece
111-Sento unche
201-Doesento una
210-Doesento dece
222-Doesento vientadoe

Tysiące i miliony:
Dodajemy na początek liczbę jedności + mile
1000-mille
2000-Doemile
3000-Triezmile
4000-Cuatromile
5000-Quincomile
6000-Sestemile
7000-Siettchemile
itd...

1 mln.-Un million
2 mln.-Doe million
3 mln.-Triez million
4 mln.-Cuatró million
100 mln.-Sento million
/-/JO Hrabina Adelaide von Hohenburg Wiceprzewodnicząca Generalitatu Królestwa Skarlandu od 12.06.2021 do 21.12.2021
Sekretarz Spraw Wewnętrznych Królestwa Skarlandu od 13.06.2021 do 21.12.2021
Sekretarz Dziedzictwa Narodowego Królestwa Skarlandu od 21.05.2024
ObrazekObrazekObrazek
ODPOWIEDZ

Wróć do „Hrabstwo Acri”