[Dz. Urz. Fed. 2020 poz. 26] Traktat pomiędzy Królestwem Skarlandu a Królestwem Serbii [W]

Awatar użytkownika
Norbert de Catalan
Król
Król
Posty: 1137
Rejestracja: 25 mar 2020, 14:10
Lokalizacja: Valencia
Kontakt:

Odznaczenia

[Dz. Urz. Fed. 2020 poz. 26] Traktat pomiędzy Królestwem Skarlandu a Królestwem Serbii [W]

Post autor: Norbert de Catalan »

Wypowiedziany na podstawie: [Dz. Urz. Kr. Skr. 2021 poz. 8]
Traktat ws. Lokacji oraz Nawiązania Stosunków Dyplomatycznych

pomiędzy Królestwem Skarlandu a Królestwem Serbii

zawartym w

Walencji, dnia 17. miesiąca września roku 2020.


Jego Królewska Mość Norbert I de Catalán

oraz

Jego Królewska Mość Piotr I Karadziordziewić

zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o lokacji, wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:


Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne otwierając placówki dyplomatyczne.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Królestwa Skarlandu w Królestwie Serbii oraz przedstawicielstwa Królestwa Serbii w Królestwie Skarlandu.

Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrément dla kandydata na ambasadora (nie dotyczy to głowy państwa).

Art. 4.
1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa nie dotyczy ich działalności związanej z pełnioną misją, a dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego.
c) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego.
d) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 punkt b.

Art. 5.
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.

Art. 6.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 7.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 8.
1. Niniejszym uznaje się położenie Królestwa Serbii w archipelagu Antyry na południe od Korony Królestwa Agurii według mapy stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Traktatu.
2. Uznaje się zwierzchność Królestwa Serbii nad Serbskim Terytorium Zależnym oznaczonym na mapie stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Traktatu i uznaje się je za bezsprzecznie serbskie terytorium.
4. Uznaje się terytorium dawnego Królestwa Santery ze stolicą w Utoha za terytorium Królestwa Serbii.
5. W związku z przyłączeniem do Korony Królestwa Agurii terytorium Księstwa Otyrii ze stolicą w Batogu stanowiącego dotychczas terytorium Królestwa Santery, Królestwo Skarlandu na okres 1 roku od daty przyjęcia niniejszego Traktatu nadaje Królestwu Serbii prawo do cywilnego korzystania z portu w mieście Batog.
6. Dalsze wykorzystywanie portu w Batogu po upływie 1 roku, o którym mowa w punkcie 5 wymaga oddzielnej umowy.

Art. 8.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się strony.

Załącznik nr 1: Mapa archipelagu Antyry


/-/ Norbert I de Catalán, El Rey

PODPIS KRÓLA SKARLANDU/-/ Piotr I Karadziordziewić, Król Serbii

PODPIS KRÓLA SERBII
Obrazek
(-) Norbert I de Catalán
Jego Królewska Mość Król Skarlandu, Agurii, Aztec, Białogóry, Estelli Wschodniej i Francji
Obrazek Obrazek
Zablokowany

Wróć do „Traktaty i Umowy Międzynarodowe”